Vår plattform

Byggbranschen är komplex genom sin storlek och sitt specifika arbetssätt med stora beställare och många, ofta små, underleverantörer som ännu inte kommit igång med sin digitaliseringsresa. Kubicom har utvecklats tillsammans med våra kunder, vilket har gett oss en helhetsbild av digitaliseringsbehovet. Vår styrka ligger i förståelsen för branschens komplexitet och vår förmåga att skapa enkla lösningar som fungerar i praktiken.

Kubicoms molntjänst är unik på marknaden då den erbjuder både funktionalitet för Beställare/Entreprenörer och för Leverantörer/Underentreprenörer. Kubicom fungerar på alla enheter, och kommer färdig med appar för både IOS och Android. Appen passar perfekt till de egna anställda, eller till leverantörer som inte har kapacitet att skicka data enligt uppställda krav.

Välj en flik nedan för att läsa mer om de olika delarna av Kubicoms plattform

För dig som behöver ha koll på framdrift i projekten har vi skapat en komplett plattform som samlar data från alla händelser i projektet. Genom plattformen kan arbetsledare enkelt hantera alla administrativa arbetsuppgifter kopplat till utförda arbeten och transporter. Kubicom sammanställer löpande all data och synliggör avvikelser i realtid. Parallellt samlar Kubicom också in data om miljöpåverkan från transporter och material som kan användas som underlag för klimatredovisning.

Förutom ett systemstöd för “Beställare” har Kubicom även systemstöd för “Leverantörer”, dvs åkerier, maskinentreprenörer, yrkesarbetare mm. 

Kubicoms digitala följesedel ersätter allt pappersarbetet som uppstår när chaufförer, maskinister eller yrkesarbetare ska rapportera och ger administrativa arbetsledare ett kraftfullt verktyg för att internt godkänna utförda arbeten och transporter.

Genom standarden BEAst kan Kubicom kopplas direkt till beställarens systemstöd och möjliggör därigenom digitalt godkännande från kunden. Kubicom sammanställer sedan faktureringsunderlag eller kan ställas in att skapa färdiga fakturor i Leverantörens ekonomisystem.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – vi på Kubicom vill hjälpa branschen att nå målet.

“Ingen spaning, ingen aning” är ett gammalt hederligt uttryck som mycket väl stämmer in på branschens kunskap om sin miljöpåverkan. Om vi ska gå från schabloner till verklig data så måste insamlingen ske kontinuerligt och digitalt.

Kubicom samlar automatiskt data från transporter, maskiner och inom kort även EPDdata från alla levererade material. Samtidigt skapar Kubicom full spårbarhet på alla transporterade massor, både farliga och ick farliga. All denna data blir, efter verifiering av arbetsledningen, tillgängligt för sammanställning och vidarebefordran till de som ansvarar klimatberäkningar , rapportering till myndigheter mm.

Vi engagerar oss mycket i utvecklingen av standarder både på nationell och europeisk nivå för att möjliggöra säkra och standardiserade dataöverföringssätt i hela byggbranschen. Vi är aktiva BEAst-medlemmar och pådrivande i samverkansfrågor med särskild fokus på hållbarhet och internationalisering. Utöver systemstöd är Kubicom aktivt drivande av utvecklingen av BEAst Standarden. För närvarande har Kubicom en medlem i BEAst styrelse samt ordförandeposten i BEAst Tekniska utskott. Därtill är Kubicom även aktiva deltagare i Anläggningsutskottet och ansvarar där för två fokusgrupper, fokusgruppen för miljödata samt fokusgruppen för vågsedlar.

Kubicoms system stödjer BEAst-standarden för både beställare och leverantörer. Kubicom kan både ta emot och skicka digitala följesedlar för Supply NeC och Supply Material samt hantera avstämningsrapport för Supply Rental. Kubicoms BEAst stöd gäller för närvarande version 3.0, 3.1 och 4.0. 

Som beställare i Kubicom kan man ta emot data från sina leverantörer enlig BEAst standard och granska den på detalj- och aggregerad nivå.

Här tillhandahålls funktioner för:

  • Automatisk granskning av data efter fördefinierade regler, bl.a. automatisk kontroll av priser och ”vågsedelsmatchning” mellan transportör och deponi/materialplats.
  • Funktioner för de användarflöden som innebär manuell granskning.
  • Funktioner för att svara avsändaren med godkännande eller avvikelser.
  • Hantering av miljödata för levererade tjänster och material genom t.ex funktioner för spårning av massor och registrering av bränsleförbrukning. Med version 4.0 kommer även stöd för EPDer (Miljövarudeklarationer).
  • Möjlighet att skicka BEAst data vidare till myndighet eller kund samt rapporter och exporter.
  • Utifrån användarens förutsättningar i sitt fakturaflöde matchning mellan inkommande fakturor och tidigare från leverantören mottagen data.

    I det fall Beställarens leverantörer inte har eget system som stödjer insamling av data eller leverans av denna till Beställaren enligt BEAst standard så kan Kubicoms systemstöd för Leverantörer användas av dessa leverantörerna för att förse Beställaren med data enligt BEAst standard.