Vår koncern

Kubicom ingår i den nordiska innovationskoncernen CIMON med fokus på kvalificerade tjänster, ny teknik och digitalisering. CIMON-koncernen har tidigare genom åren utvecklat ett antal banbrytande teknologier. Vi är ca 200 anställda ingenjörer inom alla förekommande områden av digitalisering med spetskompetens inom hållbar process-, produkt och systemutveckling. Koncernen har kontor på 14 orter i Norden varav Stockholm är vårt största kontor med ca 80 anställda, men utöver i Norden också kontor och verksamhet i England och Taiwan.