Klimatredovisning

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – vi på Kubicom vill hjälpa branschen att nå målet.

“Ingen spaning, ingen aning” är ett gammalt hederligt uttryck som mycket väl stämmer in på branschens kunskap om sin miljöpåverkan. Om vi ska gå från schabloner till verklig data så måste insamlingen ske kontinuerligt och digitalt. Kubicom samlar automatiskt data från transporter, maskiner och inom kort även EPDdata från alla levererade material. Samtidigt skapar Kubicom full spårbarhet på alla transporterade massor, både farliga och ick farliga. All denna data blir, efter verifiering av arbetsledningen, tillgängligt för sammanställning och vidarebefordran till de som ansvarar klimatberäkningar , rapportering till myndigheter mm.