Kubicom Analytics

I kubicom analytics skapas beslutsunderlag som ger dig en aktuell överblick för nuläge, status, flöden och avvikelser i projekten.

I Kubicoms Analytics har vi samlat allt som rör dashboards och rapporter.
För att du enkelt och snabbt ska kunna skapa dig en överblick av dina projekt.

Dashboards:

Våra dashboards ger dig i realtid en aktuell överblick för nuläge, status, flöden och avvikelser i projekten.  

Du kan enkelt se bland annat hur många följesedlar som väntar på att tas emot, hur många som har en felaktig matchning vid match av vågsedel mellan transportör och tipp, hur många följesedlar som är reklamerade samt hur många följesedlar som är godkända men ej avstämda. 

Det går att filtrera på allt från tidsperioder, leverantörer, projekt, artikel med mera för att enkelt kunna identifiera avvikelser. 

Staplarna gör det enkelt att se om följesedlarna är nyss inkomna, 3 dagar gamla eller över 10 dagar gamla.

Exempel på parametrar du kan se:

 Analys på faktiskt transporterat mot möjlig transport.

Bränsleförbrukning per fordon

Upparbetade kostnader

Upparbetade mängder

Total bränsleförbrukning

Översikt över transporterade massor och material

Rapporter:

Våra rapporter visar översiktsbilder för framsteg mätt i både ekonomi, mängder och miljödata. Som ett exempel betyder det att du som användare i realtid kan se om fyllnadsgrad för transporter för att se om ni kör onödigt många lass eller bränsleförbrukning och co2 påverkan ner på detaljnivå per bil.