Kubicom releasenotes 2022

Release 6.24.24 (21 december)

Ny funktionalitet:

 • Flikar i toppen av listor ska nu fungera som det var tänkt
 • Man kan nu sätta en order som avbeställd. Då hamnar ordern i historiken med statusen “avbeställd”
 • Tydligare i sidhuvudet vilken kund och/eller projekt en order eller projekt tillhör.
 • Det är nu möjligt att anpassa kolumner och sortering för varje flik i orderlistan.
 • Det är nu möjligt att anpassa kolumner och sortering för projektlistan.
 • Förbättringar gjorda i gränssnittet i mitt nätverk.
 • Ny listvy i mitt nätverk.
 • Senaste besökta order visas nu ut i listan av ordrar med en konstant grön pil.
 • Förbättringar gjorda i hur man söker i kolumner.
 • Man kan nu kopiera ordrar direkt i orderlistan och inne på ordern.
 • Admin kan nu radera/inaktivera användare. 
 • Versionshantering. Nu visas vilken version av kubicom man arbetar i och systemet ska notifiera om uppdatering finns tillgänglig.

Buggfixar:

 • Mindre fixar för sortering och default-sortering i listor.
 • Bilagor ska nu laddas ner korrekt.
 • Filter för fakturerade eller ej fakturerade ska nu fungera korrekt.
 • Fakturareferens och fakturanummer ska nu gå att redigera som tänkt.
 • Långa namn på kunder ska nu hanteras som tänkt.

Release 6.24.23 (6 Dec)

Ny funktionalitet:

 • Större arbete genomfört som förtydligar vart du är i systemet och vad du jobbar med just nu.
 • Systemet kan nu hantera större mängder kolumner i orderrapporteringen
 • Man kan nu göra sökningar kolumnvis i orderlistan
 • Förbättringar gjorda när man skapar projekt. Vad som förifylls och vad som är valbart.
 • Om användare inte tillåts se priser visas nu en ikon som förklarar att de inte har rättighet att se priser.
 • Faktureringsunderlag är visuellt förbättrat.
 • Systemet använder nu tusentalsavgränsare.
 • Om inget användarnamn sätts på en nyskapad användare används automatiskt mailen som användarnamn.
 • Man kan nu bifoga bilagor när man skapar en order
 • Admin kan nu sätta ett lösenord till en användare när användaren skapas
 • Finns nu ett gränssnitt för admin där de kan ställa in hur excel-exporten ska se ut.
 • Man kan nu filtrera projektlistan på taggar

Buggfixar:

 • Fordon lossnar nu när man byter utförare vid orderskapande.
 • Systemet hanterar nu fordon korrekt när de tas bort.
 • Filtret ska nu fungera korrekt i Safari.
 • Vid rapportering ska nu appen, korrekt, tvinga användaren att fylla i fält som kräv.
 • Dagens datum är nu förifyllt när man skapar en ny order.
 • Priser på rapporterade rader ska nu gå att redigera som det är menat.
 • Långa kommentarer på en rapporterad rad förskjuter inte längre hela sidan.
 • Systemet ska nu hantera datumintervall korrekt.
 • Man ska nu kunna välja en kundkontakt som projektansvarig när man skapar order.
 • Kolumn för “Leverantörspris total” ska nu synas i orderrapporteringen
 • Åtgärdat en bugg där man inte kunde se fler än 20 användare under inställningar/användare
 • Kontakter “lossnar” nu som de ska om man tar bort en kund från en order.
 • Prisintervall går nu att ta bort
 • Grundprislistor visas nu överst bland prislistor på ställen i systemet där man väljer prislista.
 • Användare kan inte längre byta kund på en order i orderlistningen utan måste gå in på ordern för att göra denna ändring.

Mobilapp

Ny funktionalitet:

 • Ny summering av rapporterade artiklar inne på order
 • Diverse mindre uppdateringar gjorda för att öka användarvänligheten

Buggfixar:

 • Användare ska inte längre bli utloggade automatiskt
 • Kontaktperson ska nu gå att välja när man skapar order
 • När en order är klarmarkerad stängs den automatiskt
 • Notiser ska nu fungera korrekt på iphone.

Releasenotes 6.24.22 ( 2 Nov)

Ny funktionalitet:

 • Möjligt att sätta flera kontaktpersoner på en order. 
 • Enklare att se antal och mass-hantera ordrar i orderlistningen
 • Ikonerna i vänstermenyn har fått titel-texter.
 • Kunder i “Mitt nätverk” har fått tre separata flikar för kontakter, projekt och prislistor. 
 • Projektlistan har fått separat flik för arkiverade projekt. 
 • När man går tillbaka till orderlistan från en order så kommer man tillbaka med tidigare markerade checkboxar markerade samt rätt sida.
 • Vid signering med signatur i mobilappen blir ordern inte längre slutförd om användaren har sitt flöde inställt på “interngodkännande”. Dvs orderstatus blir det användaren har inställt som flöde både i flöde med och utan signering. 
 • Funktion för att kopiera grundläggande orderdetaljer till “urklipp” i datorn finns nu inne på ordersidan.
 • Ny funktion för att import av konfigurationsdata från Excel, t.ex. artikellistor och användare.
 • Integration mot Fortnox kan nu användas från i den version av Kubicom som är baserad på det nya användargränssnittet.
 • Prisintervaller som konfigureras valideras att de inte överlappar varandra.
 • Fordonstyp är bortplockat som attribut på fordon. 
 • Mindre förbättringar och förtydligande på sammanställningen inne på en order.

Buggfixar:

 • Tidpunkt i i rapportering på order skall alltid visas. Detta blev i förra releasen beroende av ett artikel-attribut men är nu justerat igen.
 • Prisintervaller kan nu konfigureras med decimaler. 
 • Listor sorterar inte längre gemener och versaler för sig. 
 • Det har i vissa fall varit problem att sätta “annat pris” i rapportering på order. Detta är löst. 
 • Knappen för att kopiera befintlig order direkt efter orderskapande tog användaren till en sökfunktion. Det är rättat så att dialogen för att skapa ny order öppnar sig direkt. 
 • Val av plats när man skapar order ska inte längre orsaka felmeddelande.

Releasenotes 6.24.21 ( 5 Okt)

Ny funktionalitet:

  • Funktion för “taggar” på ordrar och projekt. Skapa egendefinierade taggar som kan häftas på projekt och ordrar för att sedan kunna filtrera projekt- och orderlistor på dessa. 
  • Ny paginering av projekt- och orderlistor som ersätter funktionen för att ladda fler projekt/ordrar vid scroll till botten av listan. 
  • Funktion för att se vilken användare som har skapat och senast ändrat projekt, order eller prislista. 
  • Funktion för “Öppet projekt”. Möjlighet att sätta upp arbetsordrar som flera utförare delar på och arbetar tillsammans på.
  • Funktion för att skapa “Samlingsartiklar”. Möjlighet att skapa artiklar som kan ha underartiklar för olika produkter/tjänster.
  • Funktion för Prisintervall. Det är nu möjligt att skapa flera priser på en artikel utifrån fördefinierade körintervall.
  • Högre upplösning på bilder. Bilder visas nu i systemet med den upplösning de sparas med utan komprimering. För utskrifter och exporter är upplösningen fördubblad men fortfarande komprimerad. 
  • Dialogen för rapportering på order visar nu bara ut de fält som vald artikel har satt som attribut. Övriga fält döljs. 
  • Möjlighet att välja ut enskilda artiklar ur prislistan direkt i dialogen för skapande av order. 
  • Utskriftsmöjlighet av planeringsunderlag direkt efter orderskapande. 
  • Möjlighet att lägga till kund flyttad till dialogen för skapa order i mobil.
  • Nytt fält för leveransplats på order separat från befintlig platsfunktion. 
  • Möjlighet till flera telefonnummer på kontakter.
  • Om materialplatser/deponier är kopplade till ett pris så automat väljs det priset när man i rapportering på order väljer materialplats/deponi.
  • Prislistor visar nu ut kolumner för Artikeltyp och Reurstyp.
  • Planeringsunderlag visar nu ut tider även om heldag är valt för ordern.

Buggfixar:

 • Problem med uppladdning av projekt bilagor fixade. 
 • Visning av den materialplats/deponi som är kopplad till ett pris i prisväljare i rapportering i mobil.
 • Sökfunktionen i “mitt nätverk” tappar inte sin söksträng när man navigerar tillbaka till sökfunktionen.
 • Alla fält för skapa/ändra lösenord ger nu direkt feedback på ev problem med valt lösenord.
 • Grundprislistornas sortering är fixad.
 • Vanliga användare kan inte längre se vissa av sina egna användarinställningar som de inte skulle se.
 • Omladdning av sidan behövs inte för att bilagor på rapporterad rad skall sluta visas på sidan efter att de är borttagna. 

Releasenotes 6.24.20 ( 7 Sep)

Ny funktionalitet:

 •  Vågkvittonummer visas nu på orderrader
 • Ny design på avräkningsunderlag och fakturaunderlag
 • Mina inställningar finns nu för beställare

Buggfixar:

 •  Projektlistningen visar nu ut fler än 20 projekt
 • Bilagor på ordrar fungerar nu som tänkt.
 • Avräkning ignorerar inte längre överstyrande attribut
 • Ny design på avräkningsunderlag och fakturaunderlag

Mobilapp

Ny funktionalitet:

 • Kubicom-appen är nu grön för att följa den nya designen
 • Man kan nu skapa en order utan att ange kund
 • Finns nu en ”Get started” och ”tool tips” när en användare loggar in för första gången.
 • Förändringar i gränssnittet för att förtydliga hur appen används vid rapportering.

Buggfixar:

 •  Rapportering av tillbehör ska nu fungera korrekt
 • Man ska nu kunna bifoga bilder som tänkt
 • QR-Scanning ska nu spara avräkningsflagga korrekt

Release 6.24.19 (4 Juli)

Ny funktionalitet:

 • Man kan nu även söka på kund i projektlistan och orderlistan.
 • Vald sorting för prislistor följer med genom hela systemet.
 • Systemet kan nu hantera flera priser på en artikel.

Buggfixar:

 • Fungerar nu att skapa underleverantörer.
 • Fungerar nu att skapa deponier.
 • Man kan nu se alla företagskunder i Mitt nätverk.
 • Man kan nu byta utförare direkt i orderlistan.
 • Man kan nu radera projekt.
 • Privatkunder och företagskunder listas nu korrekt vid skapande av ny order.
 • Man kan nu välja från kundkontakter när man skapar en projektkontakt.
 • Man kan nu redigera projektkontakter man har skapat själv.
 • Man kan nu radera alla ordrar, dock med förutsättningen att de har en utförare tilldelad

   

 

GAMLA DESIGNEN:

Releasenotes 6.24.6

Ny funktionalitet:

 • Nu används default kostnadställe och projekt mot fortnox om det saknas

Releasenotes 6.24.18 ( 23 Maj)

Ny funktionalitet:

 • Mitt nätverk ligger nu i menyn istället för inne på Inställningar 
 • Vid hover visar nu statusikoner vad de betyder i orderlistan
 • Förbättrat hur orderlistan hanterar mindre skärmar.
 • Förbättrat hur man väljer och byter leverantör/förare i orderlistan.
 • Lagt till en knapp som tillåter återkallning av ordrar som är godkända.
 • Man kan nu kopiera en order och får den nya ordern förifylld
 • Nu finns internanteckningar även på projektnivå med möjlighet att ha dessa förifyllda på varje ny order under projektet.
 

Buggfixar:

 •  Fakturering fungerar nu som det ska
 • Krävs inte längre ”refresh” för att se en nyskapad kund.
 • Fordons prislistor importeras nu som tänkt.
 • Mindre fixar på masshanteringen i orderlistan
 • Widgeten med artiklar sorterar nu korrekt inne på ett projekt
 • Ska nu gå att redigera kunder i mitt nätverk som tänkt
 • ”Skriv ut” fungerar nu som tänkt.
 • Tidslinjen på rapporterade rader fungerar nu korrekt.
 • Man kan nu ändra användarnivå på användare.
 • Kommentarer sparas nu som de ska.
 • Nya ordrar visas nu direkt i orderlistan

Releasenotes 6.24.17 ( April)

 Kubicom version 2.0

ÄLDRE VERSIONEN ENDAST:

Releasenotes 6.24.16 ( 17 Mars)

Ny funktionalitet:

 • Förbättringar gjorda i fakturaunderlaget 
 • Förbättringar gjorda i hur man slutför ordrar i projekt.
 • Nu finns internanteckningar och inställningar för att endast visa dessa för administratörer
 • Tre nya filtreringar tillagda i kalendern.

Buggfixar:

 •  Excelexporten fungera nu även om inga orderrader finns.
 • Moms finns nu med på leverantörsfakturorna

Releasenotes 6.24.15 ( 16 feb)

Ny funktionalitet:

 • Checkboxar är nu förifyllda vid export 
 • Systemet kan nu hantera negativa leverantörspriser.
 • Systemet kan nu hantera negativa kvaniteter.

Buggfixar:

 •  Prislistor ska nu kopieras som tänkt

Releasenotes 6.24.14 ( 3 Jan)

Ny funktionalitet:

 • Stödjer nu BEAst version 3.1
 •  Förtydning gjord visuellt när användaren försöker ta bort artiklar
 • Nu finns ”Samlingsartiklar” i systemet.
 • Kubicom kan nu hantera  intäktkonto och kostnadskonto.
 • Kubicom kan nu hantera avräkning.
 • Kolumner visas nu endast om de är populerade.
 • Fakturanummer går nu att redigera
 • Förbättringar gjorda i hur systemet hanterar leverantörsfakturor. 
 • Systemet kan nu generera ett fakturaunderlag.
 • Systemet kan nu hantera ”resurser”. Just nu Fordon och Materialplatser.

Buggfixar:

 •  Diverse mindre buggfixar gjorda.
 •  Begränsningar nu satta på vilka som kan kopiera ordrar.
 • Förbättrat kopplingen mot Fortknox och hur Kubicom hanterar den.
 • Man ska nu kunna radera underkonto som tänkt.
 • Sortering ska nu vara korrekt på listor med underkonton.
 • Sortering ska nu vara korrekt på listor med fordon.
 • Det ska nu gå att redigera priser på en ny order som tänkt.
 • Fakturor ska nu inte längre kunna bli dubbletter.

Mobilapp

Ny funktionalitet:

 •  

Buggfixar:

 • Textfält ska nu fungera korrekt i iphone
 • Sammanställningen inne på en order fungerar nu som tänkt