Studien från Chalmers visar hur lite en grävmaskin används

 

En grävmaskin på en vanlig anläggningsplats står stilla under ungefär hälften av arbetsdagen. Det visar en studie från Chalmers gjord i samarbete med Skanska Sverige AB. De främsta anledningarna till stilleståndet är planeringsbrister, förberedelser, outnyttjad arbetstid och maskintillsyn.

I en studie som gjorts av Chalmers med syftet att studera i vilken utsträckning grävmaskiner är stillastående och av vilka anledningar, har man följt fyra grävmaskiner under vardera en arbetsvecka. Strax över 50% tiden utförde grävmaskinen arbete som faktiskt var värdeökande eller var nödvändigt för att det värdeökande arbetet skulle kunna utföras. Detta betyder att grävmaskinen stått outnyttjad och stilla under ungefär hälften av arbetsdagen.

Outnyttjad arbetskraft är en stor bov i dramat när det kommer till slöseriet i bygg- och anläggningsbranschen. Detta leder till ökade, onödiga kostnader för den som betalar i slutändan, dvs kunden. I projekt där entreprenadmaskiner används motsvarar de, i Skanskas fall, 1/7 av projektets totalkostnad, vilket gör de onödiga kostnaderna markanta. Skanskas drift- och anläggningschef för väg och anläggning väst menar i en intervju till studien att stillastående entreprenadmaskiner är en stor och onödig kostnad för Skanska. Just planeringsbrister står för strax över 23% av tiden för stilleståndet. Vid bättre planering kan rätt utrustning vara på rätt plats vid rätt tillfälle och väntan minimeras. En ökning av produktiviteten för maskinerna skulle kunna spara in flera miljoner.

I rapporten för Chalmers finns förslag på åtgärder där en del handlar om att förbättra och därmed förenkla administration och planering. På många projektplatser hyrs stora maskiner in från underleverantörer till det enskilda projektet även om de under större delen av tiden inte utnyttjas. En planering- och kommunikationsförändring som gör att maskinerna är på plats då de behövs skulle reducera stora kostnader för både kund och leverantör.