Åkarintervju: "Genom att fokusera på mina uppdrag kan jag öka min lönsamhet"

 

Vilka administrationssvårigheter finns i branschen idag?
Det är onödigt mycket pappersarbete kvar i branschen. I och med detta finns det risker för fel som t.ex boomkörningar, fel ”grejer” med sig och onödiga väntetider. Ibland har jag som kontaktperson hos kunden fått informationen via flera led vilket kan leda till missförstånd. Detta tar onödig tid och kostar extra.

Anser du att digitalisering behövs i branschen?
Absolut. Digitaliseringen behövs, och den måste vara enkel för oss som är ute på fältet. Jag har varit med länge i branschen och sett en del försök som stupat på att de inte varit enkla eller har inneburit investeringar för oss som åkare.

Vilka fördelar ser du med att digitalisera ditt arbete genom Kubicom?
Kubicom är nytänkande och enkelt. Den största fördelen är att all information som berör uppdraget finns samlat på ett ställe. Med verktygets hjälp har jag kunnat ersätta mina transportsedlar och diverse anteckningar som var skrivna på lösa lappar i bilen. Jag valde även att låta Kubicom sköta min fakturering. Genom att fokusera på mina uppdrag kan jag öka min lönsamhet.

Hur ser du på branschens framtid gällande digitalisering?
Vår bransch har ofta blivit kritiserad för att vara motsträvig när det kommer till förändring. Digitaliseringen är ett bra exempel på något som många andra branscher kommit längre med. Här märker jag dock en förändrad inställning till utveckling och då i positiv riktning.