"All information som kan digitaliseras kommer att digitaliseras"

Lars snubblade in på datorutvecklingsspåret i början av 80-talet. Han har därefter arbetat som konsult med digitala innovationer för bl.a Ikea, Volvo och Microsoft, undervisat på KTH och blev därefter involverad i flytten av Kiruna och Malmberget. I samband med flytten slogs Lars av hur långt efter i digitaliseringen bygg- och anläggningsbranschen faktiskt är.

 

Ser du några likheter när det kommer till ineffektiva arbetssätt mellan byggbranschen och entreprenadbranschen?

Absolut, de sitter delvis ihop då många processer fungerar på samma sätt. Framförallt så finns en potential i båda branscherna att göra saker snabbare, enklare och automatiskt. Smartphones och 4G nät gör att det finns möjligheter som ingen kunde drömma om för tio år sedan. Bättre planering av arbeten vilket gör att allt finns på rätt plats, i rätt tid är en viktig komponent som effektiviserar hela arbetssättet.

 

Behövs digitalisering i entreprenadbranschen?

Absolut, all information som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Datorer är mycket bättre på att hantera administrativ information på än fysiska papper. Dessutom kommer en digitalisering att göra branschen mer attraktiv. Den yngre generationen förväntar sig att transportsedlar och annan information hanteras genom en app istället för papperslappar. För den nya generationen är detta en självklarhet och de har redan det digitala arbetssättet i sig och kommer även driva på den äldre generationen.

 

Hur ser du på framtiden gällande digitalisering i branschen?

Digitaliseringen kommer att slå igenom i denna bransch precis som den gjort i de flesta andra branscher. Det kommer däremot inte att gå så fort som de mest entusiastiska personerna vill, men de motsträviga har inte heller så lång tid på sig som de skulle vilja. De aktörer som inte tar åt sig och använder digitala verktyg kommer att slås ut. Först inom informationsflöden och simuleringar för att planera produktioner. Senare genom självkörande fordon/arbetsmaskiner och robotar. Självkörande fordon kommer troligen på arbetsplatser långt innan de finns på gatorna.

 

Vilka faktorer tror du är de absolut viktigaste för att effektivisera hela bygg- och anläggningsbranschen?

Jag tror att nyfikenhet och experimentlusta är nyckeln. Den viktigaste egenskapen för en person som sitter i en ledande ställning är att vilja testa nya saker. En annan del i det hela är att göra folk medvetna, genom att exempelvis flytta över information till appar/smartphones för lära sig. Alla kan inte förändra branschen radikalt, men alla behöver hänga med. Digitalisering innebär bl a ett snabbare och större inflöde i branschen av nya tjänster.

Alla bolag behöver introduceras för digitaliseringen. En del personer tror inte på att digitaliseringen är något som kommer att hända, men det borde vara en ny punkt hos alla i det strategiska arbetet.

 

Bild: https://www.fastighetsenergi.se/talare/lars-albinsson