Sveriges Åkeriföretag fyller 100 år

Från det att häståkaren Anton W Anderson sammankallat åkare från hela landet för att starta upp Sveriges första riksorganisation för åkare, år 1917, har det hänt en hel del i organisationen Sveriges Åkeriföretag.

Idag driver Sveriges Åkeriföretag transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag och har just nu över 6000 medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag fyller i år 100 år och det firas den 4 maj på Hotell Tylösand i Halmstad. I samband med firandet hålls även årsmötesförhandlingar under torsdagen.

Läs mer om kongressen och hur du anmäler dig här – http://akeri.se/arsmote