Åkarintervju: "Kontinuerlig rapportering gör att jag kan följa upp verksamheten på ett betydligt bättre sätt"

Vem: Michael Karlsson, Hamneda Grus & Åkeri

Michael har arbetat i 30 år inom transport. Då främst med entreprenad och godstrafik som transportledare men tidigare även som skadereglerare. Just nu är Michael transportledare och en nyckelperson på Hamneda Grus & Åkeri som använder sig av Kubicoms verktyg.

Hur använder ni er av Kubicoms verktyg?
Vi använder Kubicom i flera olika projekt, exempelvis fiberläggning för Electrolux och nu senast Peab drift i Ljungby. Vi använder verktyget både utåt mot kunder men framförallt internt. Vi har internt förenklat administrationen väsentligt eftersom att det är enkelt att fördela ordrar mellan de olika entreprenörerna inom åkeriet. Transportsedlar har ersatts med tidrapportering direkt och därmed kontinuerligt i Kubicom-appen.  Kontinuerlig rapportering av killarna gör att jag kan följa upp verksamheten på ett betydligt bättre sätt.

Hur ser ni på digitalisering inom anläggningsbranschen?
Vi tror mycket på digitalisering av flera olika anledningar. Dels för att vi överskådligt kan se alla våra bokningar direkt i kalendern i datorn eller mobilen, dels för att det är enkelt att ge alla inblandade rätt information i rätt tid. Den absolut största fördelen vi ser är att vi kan få bort papper och transportsedlar som ligger i bilar/maskiner och löper risken att försvinna. Kontinuerlig och korrekt rapportering gör att vi kan minskar tiden från utförande till fakturering avsevärt.

Vad tycker era kunder om att ni använder er av Kubicoms verktyg?
Peab som vi främst kör för har varit positiva eftersom att verktyget förenklar administration och kommunikation även för dem. Exempelvis så kan de lägga in olika projekt och få en uppföljning på projektet vilket gör att de sparar tid och kan följa vad som händer i projekten och verksamheten dagligen.

 

Vill du veta mer om hur även ni kan spara tid och förenkla administrationen?
Läs mer på Kubicom.se eller kontakta oss idag!