Halvårssiffran tyder på ökat intresse för digitala verktyg

Vi är nu inne på sista dagen i juni vilket innebär att första halvan av 2017 har passerat. Mycket har hänt och under årets sex första månader har uppdrag dagligen förmedlats genom Kubicom. Allt som allt har hela 328 uppdrag från kunder tilldelats olika leverantörer runt om i Sverige.