"Kontinuerlig utveckling skapar långsiktig framgång"

Jag tror att alla inser och förstår behovet av kontinuerlig utveckling för att förbli ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt alternativ även i framtiden. Få avsätter trots det resurser för ens den minsta utveckling. Den operativa vardagen med leveranstider, krav och önskemål från befintliga kunder såväl som potentiella nya affärer går före. Fullt förståeligt! Men ändå inte!

Det finns många exempel på företag, stora såväl som små, som alldeles för sent konstaterar att kunderna väljer ett annat alternativ. Ibland ett väsentligt mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ men ändå oftare väljer de en leverantör som kan förmedla den där lilla extra fördelen eller funktionen utan någon större prisskillnad. En leverantör som hela tiden utvecklar affären, tekniken, administrationen. Kunden gör ett val baserat på ett mervärde eller en ny adderad funktionalitet. När det händer är ofta slaget redan förlorat.

Hur pressad vardagen än må vara finns få saker som är viktigare och mer prioriterade än att kontinuerligt utveckla sin verksamhet.