"Vi måste våga ifrågasätta hur vi arbetar idag"

Tror du att vi med hjälp av digitala verktyg kan öka attraktionskraften och därmed underlätta rekryteringen i branschen?

Absolut, ju enklare det är att rapportera tid och utfört arbete, desto bättre. Och att det kan göras på en smartphone, så man inte behöver ta till sig en dator för att göra det underlättar ytterligare. Vi måste våga ifrågasätta hur vi arbetar idag och vara öppna för nya idéer och möjligheter.

– Helmer Christensen, strategisk inköpare, Implenia