Byggstopp under fredagen

Klockan 13.00 fredagen den 6 oktober kommer Trafikverket att anordna en så kallad Stand down för att uppmärksamma vikten av säkerhet och arbetsmiljö, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. En Stand down är ett synkroniserat stopp av allt arbete under 15 minuter på alla deltagande projekt och kontor inom Trafikverket. 

Arrangemanget har växt för varje år och görs sedan 2014 som en av 16 aktiviteter i ett branschgemensamt handlingsprogram för att minska olyckstalen. ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” är en överenskommelse som Trafikverket har med Sveriges Byggindustrier, med 3100 medlemsföretag, och Svenska Teknik&Designföretagen, med 715 medlemsföretag.

Temat för årets uppehåll är rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. En fråga som Trafikverket skriver att man kommer att lyfta vid vid kommande bransch- och projektmöten. Förutom att under 15 minuter stoppa allt som pågår på byggarbetsplatsen, kommer man under fredagen hållas en tyst minut för alla som har förolyckats på byggarbetsplatser runt om landet.

Arrangemang kommer hållas runt om i landet, men huvudarrangemanget kommer i år att vara vid byggnationen av förbifart Stockholm vid tunnelentreprenaden i Vinsta.