Bolagen som byggde flest projekt under 2017

Flest projekt under 2017 stod PEAB för. Tätt därefter i listan placerar sig NCC och Skanska. Under förra året stod de tjugo största byggentreprenörerna för ungefär hälften av byggstarterna. Samtidigt startades 7 989 projekt 2017, vilket är 1000 fler än 2016. 

På första plats över listan på bolag med flest projekt under 2017 kom PEAB Sverige som hade projekt för 39 miljarder. Tätt hack i häl kommer NCC, med sina drygt 37 miljoner. Den totala byggkostnaden för de 7 989 projekten som utförts 2017 är 340 miljoner kronor. Det är 100 miljarder kronor mer är 2016, en rejäl skillnad där bostadsbyggandet står för den största ökningen. Bolagen som ligger topp tre i listan över de med flest projekt är Peab, NCC och Skanska. Dessa bolag står för 30 procent av den totala kostnaden 2017.

Under året som har gått har många företag flyttat sig uppåt i listan. Fem av de bolag som idag finns på listan fanns till exempel inte ens med på listan föregående år, medans de flesta förutom topp sex har vandrat uppåt. I topp tre listan så har Skanska trillat ner en placering och tappat cirka sju miljarder jämfört med 2016. Samtidigt har både NCC och Peab ökat cirka tre miljarder var i total byggkostnad räknat.

Topp tio: Företagen med flest projekt 2017
#
Företagsnamn
Antal projekt
Total byggkostnad Mkr
#2016
1 Peab Sverige AB 458 39 216 1
2 NCC Sverige AB 313 36 806 3
3 Skanska Sverige AB 311 25 359 2
4 Serneke Bygg AB 62 11 216 4
5 Veidekke Entreprenad AB 63 7 950 5
6 JM AB 57 6 780 6
7 Gärahovs Bygg AB 30 6 057 17
8 Erlandsson Bygg AB 149 5 267 14
9 Wästbygg AB 46 5 233 11
10 John Svensson Byggnadsfirma AB 94 4 107 18

Källa: Byggfakta