Transportstyrelsen digitaliserar allt mer

Från och med den 17:e januari kommer Transportstyrelsen att skicka fler meddelanden digitalt istället för på papper. Idag använder över 2 miljoner svenskar digitala brevlådor och efterfrågan av digital post ökar alltmer.

I mitten av januari kommer Transportstyrelsen att skicka allt fler meddelanden digitalt. Tidigare har endast beslut om körförbud skickats ut digitalt men efterfrågan har den senaste tiden ökat och därför kommer nu fordonsägare som har en digital brevlåda (för myndighetspost) även att mottaga infrastrukturavgifter och trängselskatt digitalt.

Transportstyrelsen själva rekommenderar fordonsägare att skaffa sig en digital brevlåda eftersom att de digitala utskicken då blir säkrare och enklare. Digitaliseringen av utskicken är ett viktigt steg i arbetet med att digitalisera och effektivisera kommunikationen med fordonsägarna.

Mats Kvarnström som projektleder myndighetens arbete i att skicka digital post är mycket nöjd över att utskicken kommer igång.

– På det här sättet får kunderna alla avierna samlade på ett ställe samtidigt som de kan nå sin digitala post över hela världen. Detta är givetvis även bra för miljön, säger Mats.

Läs mer här.