Trafikverket inför nya bestämmelser gällande ADR

Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år och i år införs nya bestämmelser gällande utbildning av just farligt gods. Förnyar du ditt ADR-intyg efter september 2018 så måste slutprovet göras hos transportstyrelsen.

Arbetar du med transport och kommer i kontakt med farligt gods? Då krävs det att du har gått en ADR-utbildning. En utbildning ger dig som aktör en medvetenhet gällande de risker som finns vid hantering av farligt gods samt kunskap gällande de regler som finns för att förebygga olyckor.

En utbildning får repeteras tidigast 12 månader innan utgångsdatum och den tiden kan sedan tillgodoräknas. Det vill säga, gör du utbildningen 12 månader innan utgångsdatum gäller behörigheten 6 år från slutprovets datum.

Saknar du behörighet för transport av farligt gods? Passa på att gå utbildningen nu eftersom att du från och med september 2018  inte längre kommer att kunna göra slutprovet på plats hos utbildaren. Slutprovet måste istället göras hos Transportstyrelsen.