Medarbetare i fokus: "Kubicom kommer att ha en framträdande roll i hela Europa"

Hej Anders! Vem är du och vad gör du på Kubicom?

Jag är Verkställande Direktör på Kubicom sedan ett och ett halvt år tillbaka. Jag har sedan tidigare lång erfarenhet från bl a energibranschen men också med att driva affärsutveckling i ledande befattningar, bl.a. som VD i ett entreprenadföretag som då hette ES. De senaste tio åren var jag Vice VD för E.ON Norden, därav min erfarenhet från energibranschen.

Varför tycker du att Kubicom är en smart lösning?

Digitaliseringen har skapat och fortsätter att skapa enorma möjligheter i alla branscher. Vår bransch har hittills inte kommit speciellt långt när det kommer till digitalisering. Kubicom bygger på den absolut senaste tekniken och gör det möjligt att effektivt hitta rätt resurser och sedan genomföra hela uppdraget med suverän kommunikation och minimal administration.

Vad inspirerar dig?

Det absolut mest inspirerande i mitt arbete är det faktum att Kubicom kan förändra en hel bransch och dess sätt att arbeta. Förändringen leder till en smidigare vardag för alla inblandade och gynnar alla parter på olika sätt.

Vilka är de största utmaningarna?

Som i alla utvecklingsprojekt är den absolut största utmaningen att bryta gamla invanda, fungerande arbetsätt mot nya, som många kan uppleva som osäkra och utmanande. Att följa ett företag som går igenom processen – från att vara osäkra till att fullt ut anamma ett digitalt arbetssätt, motiverar mig mer än nog.

Var ser du Kubicom om tio år?

Jag ser en jättepotential för det arbetssätt som vårt system bygger på. Vi kommer att kommunicera än mer via mobiltelefoner, läsplattor och datorer och den dagliga rapporteringen kommer att bli automatisk. Vi kommer att arbeta än mer i nätverksorganisationer där många olika företag bidrar till slutresultatet och har verktyg som vårt för att klara detta på ett enkelt sätt. Självklart tror jag då också att Kubicom har en framträdande roll i hela Europa, möjligen också globalt.