Följ dina leverantörer i realtid via karta och rapportering

Följ dina leverantörer genom dagliga rapporter, meddelanden och på karta. Kubicom möjliggör en bättre överblick över alla dina leverantörer i realtid – så att du kan ha koll på vad som händer under projektets gång.
följ dina leverantörer via rapporteringFölj leverantörer genom daglig rapportering

Genom Kubicom rapporterar leverantören dagligen utförda tjänster och skickas till projektledaren för godkännande. Vid varje utförd tjänst finns även möjlighet att lämna eventuella kommentarer, som projektledaren kan svara på.

Följ dina leverantörer via karta

Följ dina leverantörer via kartan

Genom kartfunktionen finns möjlighet att följa dina leverantörer i realtid. Du ser var alla leverantörer befinner sig, vilken hastighet de kör i och vilket uppdrag de arbetar på just nu. Vill du så kan du dessutom plocka fram körhistorik.