Sektorer som bygg- och transport bör satsa ännu mer på att ta tillvara på de digitala möjligheterna

Digitaliseringen av företag i andra länder går snabbt och det gäller att Sverige hänger med i tempot. Digitalisering och AI kommer att vara av stor vikt för att den internationella konkurrenskraft ska bibehållas. En undersökning gjord av Siemens visar att åtta av tio företagsledare anser att digitalisering är viktig för det egna företaget.

 

Digitaliseringen går framåt i de flesta branscher och skapar därmed möjligheter för förbättringar. Siemens har genomfört en undersökning bland 100 företagsledare i Sverige inom industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn. Resultatet visade att åtta av tio anser att digitaliseringen är viktig för deras företag, men nästan varannan saknar en strategi för att genomföra förändringarna. 

– Digitaliseringen och artificiell intelligens kommer vara avgörande för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft. Det sker nu en mycket snabb digitalisering av företag globalt, vilket gör att takten för den svenska utvecklingen behöver öka. Viktiga sektorer såsom bygg- och fastighet, industri, energi och transport bör satsa ännu mer på att ta tillvara de digitala möjligheterna, säger Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives på Siemens.

 

Läs mer om undersökningen här.