Därför är det kostnadsfritt att använda Kubicom

Att skapa ett konto i Kubicom, ta emot förfrågningar, göra avrop eller använda projekthanteringsverktyget som finns i plattformen kostar ingenting. Detta gäller oavsett om du är beställare eller leverantör av maskin- och transporttjänster. Men hur kan Kubicoms plattform egentligen vara kostnadsfri att använda?

 

Kostnadsfri användning för leverantörer av maskin- och transportresurser

Att skapa ett konto, registrera sina resurser i Kubicoms nätverk och därmed få tillgång till de uppdrag som cirkulerar i plattformen är helt kostnadsfritt. Du kan även använda hela projekthanteringsverktyget internt inom ditt bolag utan att betala varken startavgift eller några licenser. Kubicom tar istället ut en avgift för leverantören på 3,5% av det fakturerade beloppet till kund – för alla uppdrag som förmedlas via Kubicom. Det är med andra ord väldigt enkelt, tydligt och transparent. Du kan även svara på ordrar utan kostnad eftersom att det endast är de uppdrag som du tilldelas och som förmedlas via Kubicom, som avgiften tas ut på. Det betyder att alla uppdrag som ditt bolag hanterar utanför Kubicom inte räknas in i de 3.5% procenten.

 

Kostnadsfri användning för beställare av maskin- och transportresurser

Att använda Kubicom som beställare är kostnadsfritt. Du kan alltså skapa ett beställarkonto, skicka ut förfrågningar till leverantörer i Kubicoms nätverk samt använda projekthanteringsverktyget i din dagliga verksamhet. Att ta emot dagliga rapporter från dina leverantörer kostar inte heller något. Kubicom tar istället ut en avgift för leverantören på 3,5% av det fakturerade beloppet till kund – för alla uppdrag som förmedlas via Kubicom.

 

Har du några funderingar om Kubicom eller vill skapa ett konto? Kontakta oss på info@kubicom.se så hjälper vi dig!