Digital plattform för inköp av maskin- och transportresurser lanseras i Finland

Kubicoms digitala plattform för inköp av maskin- och transporttjänster lanseras nu i Finland. Kubicom har fram tills idag funnits tillgängligt och möjliggjort digitala inköp av maskin- och transporttjänster endast i Sverige, men kan nu användas även i grannlandet Finland för samma ändamål.

 

– Internationaliseringen av Kubicom är en riktig milstolpe – inte bara för oss, utan även för våra beställare och leverantörer. Den finska versionen är en viktig bit i samarbetet som inletts med Eltel Networks Oy. Men  det är även en grundsten för fortsatt spridning av Kubicom i Norden, säger Anders Olsson, VD på Kubicom. 

Internationaliseringen har bland annat inneburit omfattande systemuppdateringar gällande bland annat valutor och bolagsuppsättning samt översättning av systemet från svenska till finska. Utvecklingsarbetet som gjorts under våren har lett till att Kubicoms plattform nu är kompatibelt med den finska maskin- och transportmarknaden.

– Internationaliseringen ger finska entreprenad- och energibolag en möjlighet att arbeta digitalt på ett unikt sätt – precis som vi redan möjliggjort i Sverige, avslutar Anders Olsson.

 

Se också: Kubicom och Eltel Networks Oy inleder samarbete.