Var tredje svensk tror att digitaliseringen kommer att skapa mer jobb

Digitaliseringen kommer att bidra till fler jobb inom en femårsperiod, det tror iallafall men än var tredje svensk.  För att skapa så många jobb som möjligt behöver viktiga sektorer som bygg och transport ta tillvara de digitala möjligheterna.

 

– Digitalisering kommer innebära en förändring i kompetenskraven för många jobb. Att öka de anställdas förståelse för hur digitaliseringen kan utveckla verksamheten och affären är centralt för att stärka konkurrenskraften. Därför är kompetensförsörjningen en viktig fråga som bör vara inkluderad i företags digitaliseringsstrategi”. Så säger Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives på Siemens.

Enligt en ny Sifoundersökning tror mer än var tredje svensk, 37 procent, att digitaliseringen inom en femårsperiod kommer bidra till fler jobb i Sverige. Samtidigt pekar Siemens nya rapport på nästan hälften av företagen, 47 procent, inom den svenska industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn saknar en digitaliseringsstrategi.

Siemens nya rapport ”Från information till digital transformation – en rapport om digitalisering inom industrin, bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn” finns att läsa här.  

 

Läs också: Digitaliseringen bör tas tillvara på av sektorer som bygg och transport.