Tre byggprojekt som får Västlänken att verka småskalig

I Sverige benämns Västlänken som ett av de största projekten just nu. Med en kostnad på ungefär 30 miljarder är det för svenska mått ett enormt byggprojekt. Jämförs det däremot med andra projekt utanför vår landsgräns så framställs Västlänken som en droppe i havet. Tidskiften The Balance har listat några av världens just nu största byggprojekt runt om i världen.

 

byggprojektKina, De tre ravinernas damm 三峡大坝

Bygget av vattenkraftsdammen i sydvästra Kina påbörjades redan i December 1994,  har hittills kostat runt 500 miljarder kronor och var 2012 världens största damm. Vattenkraftverket är igång och förser Kina med endast några procent av dess elförbrukning och har samtidigt tvingat 1,5 miljoner människor att flytta på grund av det stigande vattnet. Vattenkraftbygget har därmed fått utstå stark kritik.

 

 

 

Byggprojekt Libyen

Libyen, The Great Man-Made River

Projektet som startade 1985 har som mål att skapa bördig jordbruksmark av 150 000 hektar öken samtidigt som det förser landet med färskt dricksvatten. Vattnet hämtas från den underjordiska vattenreservoaren Nubian Sandstone Aquifer System Projektet och projektet i sig är världens största bevattningsprojekt. Kostanden? Ungefär 240 miljoner svenska kronor.

 

 

 

Byggprojekt England

ENGLAND, LONDON CROSSRAIL

Om vi tyckte att spårvägssatsningen i Lund var en stor händelse, så är det dags att tänka om. Tunnelbanan som nu ska byggas ut i London blir 40 km spår och 41 stationer. Spårvägen i Lund är jämförelsevis ca 5 km och tunneln som grävs i London kommer att bli 6-7 gånger längre än tunneln som byggs för Västlänken. Tågen i London beräknas börja rulla år 2020 och kostnaden ligger på ca 200 miljarder kronor.

 

BIldkälla / Textkälla