”Med hjälp av digitala verktyg kan vi enklare se nyckel- och referenstal”

Vem? 

Jan Thorén. Jobbar med projektledning på Trafikverket och har varit i branschen sedan 1990. Har dessutom arbetat som konsult med projektering och utveckling av digitala verktyg sedan ett antal år tillbaka på trafikverket.

 

Anser du att anläggningsbranschen ligger efter när det kommer till nyttjandet av digitala verktyg?

Ja det tycker jag absolut. Visst ligger vissa delar av branschen i framkant medan andra ligger längre bak. Anledningen till detta är bland annat miljön som man arbetar i. Oftast är de som ska använda verktygen ute i fält och då krävs robusta system som funkar i den miljön.  Nyckelfaktorn till att kunna digitalisera även anläggningssidan är att allt ska vara enkelt att förstå. Det ska vara stora knappar, lättlärt och inte för tekniskt komplicerat.

”Digitaliseringen ger oss dessutom möjlighet att analysera och hitta smartare sätt att arbeta.”

 

Vad ser du som beställare som de viktigaste fördelarna med entreprenörer som utnyttjar modern IT?

Framförallt två saker, kvalitetssäkring och uppföljning. Vad gäller kvalitetssäkring, så gör digitala verktyg det möjligt att säkerställa att saker görs som det är tänkt. Vi har vissa saker som är svåra att ha koll på utan nyttjandet av digitala verktyg. Efterföljer leverantören regelverk som exempelvis överlaster, korrekt hastighet och rätt vila? Med hjälp av digitala verktyg kan vi enklare se nyckeltal och referenstal. Tillgången till denna information är för oss ovärdeligt då vi som statliga beställare måste säkerställa att de tjänster vi köper har rätt kvalitét. Det ger oss dessutom möjlighet att analysera och hitta smartare sätt att arbeta.

 

Om du fick önska dig fritt, vad skulle du sätta som prioritet ett att åstadkomma på utvecklingsområdet inom de två närmaste åren gällande digitala verktyg?

Det som är på agendan just nu är framförallt uppföljning av sociala krav. Har leverantörerna besiktigade bilar, körkort och rätt tillstånd? Det är viktigt att kunna följa upp detta för en schysst konkurrens. Vi behöver alltså utveckla funktionalitet som säkerställer att det blir rätt. Något annat som behöver utvecklas är att det digitala flödet fungerar från A-Ö. När vi idag producerar väldigt mycket digitalt krävs att vi verkligen nyttjar det som byggs upp hela vägen genom projektet. Ingen information får försvinna på vägen.