"Förändring tar tid, men branschen är på tårna"

Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet är mitt uppe i projektet Uppkopplad byggplats – vars syfte är att undersöka hur byggarbetsplatser på bästa sätt digitaliseras och effektiviseras. Han ser positivt på branschens framtid gällande digitalisering och ser tydliga fördelar med att effektivisera verksamheter inom byggsektorn.

 

“Det finns idag forskning som visar på att byggbranschen ligger efter i användandet av digitala verktyg, i jämförelse med andra branscher. Vi anser att man nyttjar de verktyg och tekniker som finns alldeles för lite. När man gjort analyser på varför byggprojekt inte är speciellt effektiva så är en tydlig faktor avsaknaden av information. Informationen finns men den är inte lättillgänglig och aktuell information finns oftast endast på papper”, berättar Martin.

“Genom att digitalisera informationen, så bidrar det till minskade väntetider och man kommer att kunna få bättre underlag för planering. Ju mer processer beskrivs och ju mer man följer upp, desto bättre och snabbare feedback på vad som funkar och inte funkar, får man tillbaka.” fortsätter han.

”Genom att ta sig tid och implementera så kan man spara mycket tid när man väl är digitala.”

 

Många olika aktörer gör det svårare att etablera

I utredningar gällande just digitalisering i branscher så kommer bygg långt ned på listan. Anledningarna till detta tror Martin kan vara många.

“Dels är det många aktörer inblandade som kommer med sina egna lösningar och egna system. Allt måste då kunna integreras, annars blir det mer jobb än förenkling. Om man jämför med exempelvis en fabrik så ägs allt som är inne i fabriken av ett och samma bolag. Det är då lättare att välja vad som ska användas. I byggbranschen är det nästan alltid flera olika aktörer som är inblandade på olika sätt och det är då svårare att etablera en digital tjänst eftersom att alla måste använda samma, eller kunna integreras mot samma plattform.”

 

Tekniken lyfts in i byggbranschen

Martin Rudberg arbetar för tillfället med projektet Uppkopplad Byggplats. Tanken med projektet är att nyttja tekniken som finns idag och lyfta in den i byggbranschen.

“Projektet har fått övervägande positivt bemötande, men det är klart att alla inte vill omfamna digitaliseringen med huller och håg. Förändring tar tid, men branschen är på tårna. Jag tror att digitaliseringen händer vare sig man vill eller inte, och man kommer att tappa om man inte digitaliserar”, säger Martin.

“Vi har märkt att en del säger är att de ”inte har tid” att digitalisera. Ungefär 30-40% av tiden som läggs ner under byggprocessen idag är slöseri och onödigt nyttjande av resurser. Genom att ta sig tid och implementera så kan man spara mycket tid när man väl är digitala.”

 

Ser stor potential till effektivisering

Martin Rudberg menar att de som digitaliserar sin verksamhet kommer att kapa kostnader, bättre planera flöden och ha bättre maskinutnyttjande. Många kommer också att få bättre koll på säkerhet – eftersom att man med digitala kartor på ett mer effektivt sätt kan peka ut farliga områden och på så sätt minska riskerna. Det finns alltså en stor potential till effektivisering inom alla områden i byggsektorn.

“Vad vi behöver idag är bra molnbaserade appar med enkelt gränssnitt. Dessutom vill inte nyexaminerade unga personer som är vana vid att använda mobila enheter och datorer, gå tillbaka till papper och penna. De yngre förväntar sig idag att få informationen rakt in i mobilen. Framtiden gällande digitalisering i branschen ser jag på positivt. Det händer mycket spännande i branschen!”