Digitalisering ur en revisors perspektiv

Mats Carlström, Senior Adviser och företagsrådgivare på Deloitte

Digitaliseringen syns och hörs överallt. Men vilka fördelar finns det egentligen med att arbeta digitalt? Vi har frågat Mats Carlström, som arbetar som Senior Adviser och företagsrådgivare på Deloitte, om vilka fördelarna det digitala arbetssättet inom entreprenadbranschen har ur just en revisors perspektiv.

 

 

Dokumentation

Dokumentation av ordrar, genomförande, fakturering och redovisning blir långt mer säker, trygg och smidig genom ett digitalt arbetssätt, än ifall respektive företag skall utföra samma sak som genom fysiska transportsedlar och redovisningar.

 

Spridning av information

Vid större entreprenader ställs extra krav på korrekt och snabb info till alla medverkande utförare och här skapar digitaliseringen förutsättningar för detta.

 

Snabbare bokföring

Ordning och reda bland dokumentation av alla affärshändelser skapar egen bokföring på kortare tid. Det ger möjlighet att istället lägga tid och resurser på verksamhetens utveckling. Detta ger även en bättre överblick av kassaflöde, likviditet, resultat och skatter. 

 

Fler uppdrag

För det mindre företaget skapas möjligheter till urval av arbeten som de kanske aldrig hade fått chansen att utföra utan ett digitalt nätverk.