”Vi lägger en order och sedan löper det på, ingenting faller mellan stolarna eftersom att allt sparas”

Hur arbetar andra med hjälp av digitala verktyg och på vilka sätt underlättar det för dem? Bengt från PEAB drift och underhåll berättar!

 

Anser du att bygg- och anläggningsbranschen har ett föråldrat administrationssystem jämfört med andra branscher?
PEAB arbetar till stor del digitalt och är troligtvis längre fram än andra bolag när det gäller digitalisering. Vi använde oss mycket av papper i början, det gick dock aldrig att beta av högarna utan de bara växte för varje dag. Efter att vi börjat använda digitala verktyg har dessa högar krympt väsentligt.

Finns det administrativa delar som känns överflödiga och tar onödigt lång tid?
Det blir mycket ”dubbelarbete”. Exempelvis när det kommer till arbetsmiljöplan och kontrakt där allt som ska sammanfattas digitalt ändå skrivs ut. Därefter scannar man in det igen, istället för att göra allt digitalt. De entreprenör som inte använder sig av digitala tjänster skriver i dagbok med penna och scannar in och skickar till oss varje vecka. Det hade underlättat om alla arbetar på samma sätt.

Hur stor koll har ni på vad ni faktiskt betalar för? Hur ofta får du t.ex. rapporter om vad som gjorts och hur lång tid det tagit?
Det kan ibland vara svårt att följa upp utförda arbeten, det är alltid något som man får jaga. Ibland är det svårt för entreprenörerna att komma ihåg vad som hänt på arbetsplatsen för en lång tid sedan, då är det svårt att följa upp. Detta handlar naturligtvis lite om hur duktig man är själv på att föra anteckningar och ligga i fas. Men det finns bättre och smidigare sätt att sköta detta, exempelvis genom Kubicom.

Vilka fördelar ser du med Kubicoms verktyg?
Vi ser fördelarna i att vi får tillbaka uppdragen direkt efter utfört arbete och kan godkänna arbetet med en gång. Vi lägger en order och sedan löper det på, ingenting faller mellan stolarna eftersom att allt sparas.Det är dessutom väldigt enkelt.

Anser du att digitalisering behövs i branschen?
Den behövs absolut. Det är verktyg som t.ex. Kubicom som behövs. Det måste vara branschanpassat, enkelt och gå snabbt att lära sig.

Hur ser du på branschens framtid gällande digitalisering?
Jag är optimistiskt. Det behövs i vår bransch precis som i alla andra branscher. Men det gäller att lägga fram det på ett sätt att det sväljs, av både den äldre och yngre generationen. Om alla våra underleverantörer hade använt ett och samma digitala verktyg så hade det varit kanon. På sikt kommer det att underlätta när alla använder samma.

Vill du också bli effektivare genom digitala verktyg?
Kontakta oss på 010-207 80 07 eller info@kubicom.se