Så kan du som leverantör redovisa dina utförda tjänster till beställare

Att som leverantör redovisa tjänster till kund har tidigare skett traditionellt genom fysiska handskrivna lappar. Den manuella hanteringen blir då en stor felkälla och bidrar i förlängningen till fel även till slutkund. Nu finns ett smartare sätt att redovisa utförda tjänster till beställaren. Genom Kubicoms digitala rapporteringsfunktion kan du dag för dag, rapportera utförd tjänst samt koppla bilder, koordinater och kommentarer till den aktuella tjänsten.

 

Starta uppdraget

Logga in i Kubicomappen och välj det aktuella uppdraget eller skapa ett nytt. Därefter klickar du på Starta uppdrag. Gör på samma sätt för att stoppa uppdraget när du vill rapportera dagens tjänster. När du klickat på Stoppa uppdrag kommer du till formuläret nedan. Här fyller du i detaljer enligt instruktionerna nedan för det utförda uppdraget och klickar därefter på Lägg till..

redovisa tjänster till kund            redovisa tjänster till kund

 

Rapportera dina tjänster

Tjänst – Välj den tjänst du utfört. Senast rapporterad tjänst är förvald.

Antal – Ett förslag på antal arbetade timmar dyker upp. Om detta inte stämmer överens med verkligheten så ändrar du antalet här. Antal kan användas för alla typer av kvantiteter, inte bara timmar

Starttid – Ett förslag visas även här. Om du exempelvis glömmer starta uppdraget på morgonen så kan du redigera detta här.

Arbetsart – Välj den arbetsart du utfört (om det finns val tillgängliga).

Byggmoms – Om du är maskinist kan du behöva bocka i denna. (Kontrollera med din projektledare vid start om du är osäker.)

Kommentar – Här kan du fylla i eventuell kommentar som visas för din projektledare och kund. Kommentarer kan beskriva avvikelser eller annan information kopplat till det arbete du just utfört.

Karta – Genom att flytta kartan med två fingrar så kan du placera den röda nålen på en specifik plats för att rapportera koordinater.

Foto – Genom att klicka på kameraikonen så kan du koppla en bild till dina rapporterade tjänster.

 

Översikt

När du har lagt till den tjänst du utfört kommer du tillbaka till översikten på ordern. Den nya tjänsten/tjänsterna du rapporterat visas nu i listan. Om du klickar på raden så kommer du att kunna se kommentarer, position och bild. Du kan också lägga till fler kommentarer eller bilder om du så önskar. När du kommer in i loggen ser du vad du har rapporterat i form av bild, position och kommentar. Om du vill lägga till mer information (text, bild/fil) relaterat till den specifika tjänsten du har rapporterat så kan du göra det genom att använda funktionerna längst ner på skärmen.

ändra redovisade tjänster till kund         bilder koordinater rapportering

 

 

Har du inget konto i Kubicom? Skapa ett här!