Anpassningsbara rapporteringsfält möjliggör hantering av alla typer av uppdrag

Med Kubicoms anpassningsbara rapporteringsfält möjliggörs rapportering för alla typer av uppdrag och projekt genom att låta verksamheter själva skräddarsy vilka fält som ska visas, döljas och vara obligatoriska för förare eller maskinister vid rapportering.

I samband med Kubicoms senaste uppdatering lanserades flera nya funktioner som förenklar arbetet för såväl utförare på fält som för transportledare och administratörer. En av de nya funktionerna som lanserades gjorde rapporteringen betydligt enklare och mer konsekvent för alla typer av uppdrag och projekt. Verksamheter kan numera skräddarsy vilka fält som ska visas, döljas eller vara obligatoriska för föraren eller maskinisten vid rapportering.

– Tanken med den nya funktionaliteten är att förenkla så mycket som möjligt för förare och maskinister, så att de kan hålla fullt fokus på sin arbetsuppgift oavsett om det gäller korta fristående uppdrag eller komplexa projekt med stort dokumentationskrav, berättar Alexander Haraldsson, utvecklingsansvarig på Kubicom.

Fält som kan välja att visas, döljas och göras obligatoriska är bland annat pris, arbetsart, kommentar, bild och koordinater.

Se hur den nya rapporteringen fungerar här >
Läs mer om de nya funktionerna här >