Tack för en lyckad förmiddag i digitaliseringens tecken!

Idag befann sig delar av Kubicom-teamet i Hässleholm, tillsammans med representanter från Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag och Yrkeshögskolan Syd. Under förmiddagen hölls intressanta presentationer och spännande paneldebatter tillsammans med ett hundratal deltagare.

 

Eventet ”En förmiddag i digitaliserings tecken”, som anordnades av Kubicom, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges byggindustrier och Yrkeshögskolan Syd, gick av stapeln under dagen. I auditoriet befann sig ett hundratal studenter, entreprenörer och representanter från diverse bolag för att inhämta inspiration, kunskap och knyta nya kontakter. Förutom spännande presentationer från aktörerna hölls en paneldebatt där Johan Andersson, NCC, Marina Wengelin, PEAB och Oscar Alvarsson, Kubicom, tillsammans med moderator Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag, diskuterade framförallt BEAst och implementering av digitala verktyg.

Tack till alla deltagare för en givande förmiddag!