Kuvien geomerkintä takaa työn laadun kaikkien projektin osapuolten osalta

Kun projektiin, toimeksiantoon tai henkilöön liittyvät kuvat geomerkitään, projektipäälliköt, kuljettajat ja koneenkäyttäjät voivat yhdessä varmistaa työn laadun sekä reaaliaikaisesti että tulevaisuudessa.

Lanseerasimme Kubicomin edellisen päivityksen yhteydessä uuden toiminnon, joka mahdollistaa kuvien geomerkinnän tehtyjä töitä raportoitaessa. Kuvia geomerkitsemällä erilaisia kohteita, kuten liitoksia, kaivurin katkaisemia johtoja, muutos- ja lisätöitä tai muita tärkeitä poikkeamia voidaan dokumentoida ja yhdistää täsmälleen oikeaan paikkaan. Tiedot näytetään kaikille asianosaisille reaaliajassa, ja niihin voi helposti palata myös vuosien kuluttua.

– Kuka tahansa voi vain muutamaa painiketta napauttamalla dokumentoida tärkeitä koordinaatteja ja liittää raporttiin asiaankuuluvia valokuvia. Koordinaatit kirjataan samalla, kun otat valokuvia raporttia tehdessäsi. Uusi toiminto ei siis vaadi käyttäjältä mitään lisätoimenpiteitä, sanoo Kubicomin kehityspäällikkö Alexander Haraldsson.

Geomerkintä varmistaa työn laadun, koska sen avulla on helppo tallentaa yksityiskohtaista tietoa paikoista ja kohteista, jotka ovat loppuasiakkaan kannalta oleellisen tärkeitä. Geomerkinnöistä on hyötyä myös myöhemmin, kun samassa paikassa tehdään töitä. Kun geomerkintämahdollisuus on yhdistetty työn suorittajan raportointityökaluun, vältetään turhaa työtä, eikä erillisiä laitteistoja tai ohjelmistoja tarvitse ostaa.