Nu ska säkerheten för vägarbetare öka

En god och säker arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga för regeringen som sedan 2016 har en nollvision mot dödsolyckor. Nu ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att öka säkerheten för personal som arbetar vid vägarbeten.

Säkerheten för vägarbetare behöver öka. Frågan har varit högt prioriterad för regeringen då de sedan 2016 har en nollvision mot dödsolyckor. Uppdraget till Transportstyrelsen är ett led i det initiativ sex ministrar tog i mars 2019 för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet.

– Säkerheten måste bli mycket bättre för vägarbetare. Det är utsatt att jobba på vägar när bilister kör förbi i full fart. Ingen ska riskera att dö eller skadas i samband med att de utför sitt arbete på eller vid vägar. Jag vill se tydliga förslag på hur säkerheten vid vägarbeten kan förbättras, berättar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I uppdraget till transportstyrelsen ingår att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet. De ska även analysera möjliga åtgärder för att förbättra såväl trafiksäkerheten som arbetsmiljön vid planerade vägarbeten och vid oförutsedda händelser i vägtrafiken såsom bärgning, arbete med fordonsservice samt trafikolyckor. Resultatet ska sedan redovisas senast den 8 augusti 2020.

Läs pressmeddelandet här >