Från röriga kalkylblad till digital, strukturerad, rapportering med Kubicom

Saarijärvi Infra är ett finskt entreprenadbolag som gått från röriga kalkylblad till digital, strukturerad rapportering genom Kubicom. “Det fungerar väldigt smidigt”, berättar Aki Hummasti.

Saarijärvi Infra är ett finskt entreprenadbolag med pågående projekt i flera nordiska länder. Projekten som just nu körs i Sverige via Eltel Networks innefattar framförallt kabelläggning i Gävleborgstrakten. Aki Hummasti är projektansvarig från Saarijärvi’s sida och ser till att den digitala rapporteringen sköts enligt Eltels preferenser.

– Vi använder Kubicom i vår vardag främst för rapportering av grävda meter och förlagd kabel. Vi registrerar de tjänster vi utfört ett par gånger i veckan direkt via appen. På så vis får både vi och vår beställare Eltel en tydlig idé om hur långt vi kommit i projektet. Det fungerar väldigt smidigt, berättar Aki.

Innan Saarijärvi Infra arbetade med Kubicom-appen, så använde Aki och hans arbetslag kalkylblad för att samla in data att delge Eltel.

– Så här i efterhand ser vi flera fördelar med att använda ett verktyg som Kubicom jämfört med kalkylblad. Kalkylblad gick inte att använda på samma enkla sätt i mobilen utan jag fick i slutet på veckan sätta mig med datorn och fylla i allt som hänt. Med Kubicom kan vi dessutom se arbetet vi utfört dag för dag istället för att få det presenterat veckovis.

Förutom den digitala rapporteringen av grävda meter och förlagd kabel arbetar Saarijärvi Infra med funktionerna karta och koordinater.

– Genom att placera ut en knappnål på kartan i appen så kan vi direkt ge kunden en uppfattning om var i projektet en avvikelse finns. Koordinaterna hämtas automatiskt och blir enkla att delge både beställare och slutkund.

Aki och hans arbetslag ser tydliga fördelar med att arbeta digitalt i sina projekt och ser digitaliseringen som en självklarhet framåt.

– Digitaliseringen sprider sig – och det med all rätt. Det är tidsbesparande, effektivt och kommer till fördel för oss på Saarijärvi, men framförallt för vår kund Eltel och deras slutkund, eftersom att allt dokumenteras och sparas. Det gör det enkelt att plocka fram informationen senare. Vi ser fram emot att se var digitaliseringen tar oss de kommande åren, det är svårt att gissa hur det kommer att se ut eftersom att det går i sån rasande takt, avslutar Aki.