Guide ska hjälpa byggbranschen med implementering av digitala lösningar

I byggbranschen blåser förändringarnas vindar hårt och digitaliseringen väntas accelerera kraftigt inom de närmsta åren. Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har nu gjort olika tester för att undersöka vad det finns för utmaningar och möjligheter med att driva innovation och utveckling i pågående byggproduktion.

Globalt sett rankas byggbranschen återkommande som den näst minst digitala av alla samhällsbranscher (Boston Consulting Group, 2016). Ny teknik erbjuder enorma möjligheter för byggbranschen, men tester av digital teknik kopplat till nya arbets- och byggsätt behöver utföras på byggplatser innan de tas i drift eller förkastas. Projektet Test i verkliga byggprojekt har studerat testmetodik för implementering av digitala lösningar i pågående byggprojekt. I projektet ingick fyra olika tester med tema digitalisering och innovation.

Följande tester utfördes i projektet:

  • Hur får vi en robust WIFI-uppkoppling på plats under byggets gång?
  • Hur kan störningar och svinn minska, samtidigt som säkerheten ökar – genom införandet av smarta containrar?
  • Hur får vi ut fabrikens taktbaserade arbetsprocess på byggplatsen?
  • Hur kan man använda sensorer vid gjutning av betong, för att få mer information om betongens utveckling?

Målet med testerna var att ta fram ett testpaket för att effektivt och snabbt koppla upp driftsäker mobil infrastruktur och testa olika digitala lösningar i byggbranschen. Resultatet av projektet Test i verkliga byggprojekt sammanfattats i en guide. Guiden ska stötta företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn i deras digitaliseringsresa och kan ses via en lättillgänglig webbsida.  Läs mer om guiden här >

– Fördelarna med ett digitaliserat byggande är många, det kan öka säkerheten, effektivisera och kvalitetssäkra processerna och minimera spill och onödig logistik. Vi hoppas att den här guiden kan stötta de som är nyfikna att testa men inte riktigt vågar eller vet var man ska börja, säger Soon Hammarström, projektledare för Test i verkliga byggprojekt.

Källa:  Smart Built Environment