5 framgångsfaktorer för dig som projektledare

Som projektledare har man ett tydligt mål: Att få saker gjorda med de resurser som finns tillgängliga. Det finns många utmaningar att ta hänsyn till och det ställs en rad krav på en projektledare i alla typer av projekt. Nedan delar vi med oss av 5 framgångsfaktorer till dig som är, eller vill bli, projektledare.

För att ett projekt ska kunna drivas i hamn på ett effektivt och välfungerande sätt krävs det oftast någon som leder det och drar i alla spakar. Varje projekt är annorlunda och strategier som fungerar för en tillfällig projektledare i ett litet företag kanske inte är så användbara för projektledare som arbetar för globala företag, och vice versa. Varje projekt har sina utmaningar baserade på:

  • Projektets storlek
  • Antal projektmedarbetare
  • Typ av bransch

Alla inblandade vill att projekten ska bli lyckade och lönsamma – och för att nå dit krävs det en duktig projektledare. Nedan delar vi därför med oss av 5 tips för att bli framgångsrik i din projektledning.

Tydliga mål

Först och främst måste varje projekt ha ett tydligt och kortfattat slutmål. En av de främsta orsakerna till ineffektivitet i projektet är brist på riktning, och ostrukturerade projekt uppstår ofta på grund av oklara projektmål. Av denna anledning bör projektledare noga överväga vad de vill uppnå och hur de planerar att uppnå det när de planerar ett projekt. Ju bättre du och din projektgrupp har arbetat igenom och förankrat projektmålen, desto större är sannolikheten att projektets förväntade resultat uppnås.

Fokus på samarbetet

Att bemästra konsten att snabbt få nya gruppsammansättningar effektiva är en viktig del av projektledarens arbete. Det är viktigt att få dina medarbetare att känna engagemang och intresse för det de gör, eftersom att det naturligt leder er till ett bra slutresultat. En framgångsrik projektledare måste därför vara bra på att samarbeta och kommunicera med de övriga i projektgruppen. Det är dock också viktigt att kunna vara bestämd och kunna fatta bra beslut då gruppen inte lyckas komma fram till något helt enigt beslut.

Byt till ett digitalt projekthanteringsverktyg

Vem sa egentligen vad? Det blir lätt missförstånd när man enbart kommunicerar via telefonsamtal. Byt ut samtalen och whiteboardtavlan mot ett digitalt projekthanteringsverktyg som ger dig en bra överblick i projektet. Genom att ha allt samlat på ett ställe minskar ni risken för missförstånd och borttappad information, vilket kommer att göra jobbet för dig som projektledare mycket enklare.

Med en digital lösning kan du samla dina ritningar, tidsplaner, prognoser, arbetsmiljöplan, skydds- och ordningsföreskrifter och övriga dokument till ditt projekt. Där får rätt personer enkelt tillgång till aktuell information och under projektets gång kan du via statistiken ta fram uppgifter om exempelvis resursanvändning eller kostnader. All information lagras dessutom i molnet vilket gör att du enkelt kan plocka fram statistik flera år framöver. I projektvyn hittar du även projektbilagor, projektdeltagare och en karta med uppdragsområden och personer kopplade till projektet. Och det kanske bästa av allt: du kan enkelt kommunicera med dina medarbetare, direkt i appen!

Planering

Lägg mycket tid av projektet för att planera, boka möten och strukturera. Planeringen kan kännas som ett steg som tar mycket tid, men i slutändan kommer du att vinna tillbaka den tiden då planeringen gör ert arbete både effektivt och strukturerat. Eftersom att förutsättningarna i ett projekt kan snabbt ändras kan det vara bra att göra en övergripande planering där du delar upp projektet i olika faser, och detaljplanera faserna när du står inför dem.

Koll på detaljerna

Detaljer, stora som små, kan vara avgörande för projektets resultat. En projektledare ska kunna hantera mängder av detaljer eftersom att det som ser ut som småsaker kan bli det som ödelägger ett helt projekt. Därför måste projektledaren vara beredd att sätta sig in i stora mängder av information. Ett öga för detaljer är med andra ord A och O för en framgångsrik projektledare!

Vill du veta mer om hur du kan driva lyckade projekt med Kubicom? Skicka ett mejl till info@kubicom.se eller ring oss på 010-207 80 07 så hjälper vi dig!