Nya krav på spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

 
 

Utökad anteckningsskyldighet

Fram tills i år har anteckningarna om det farliga avfallet endast funnits hos varje verksamhet och enbart behövt redovisas om tillsynsmyndigheten begärt det. En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti, vilket innebär att anteckningarna ska ske via avfallsregistrets e-tjänst eller genom att ansluta Naturvårdsverkets API-lösning till det egna verksamhetssystemet. Från den 1 november träder ändringa
 

Verksamheter som berörs

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. Uppskattningsvis berörs den nya regeln över 1 miljon verksamheter. Följande verksamheter ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret:

• Verksamheter som producerar farligt avfall
• Verksamheter som transporterar farligt avfall
• Verksamheter som tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
• Verksamheter som behandlar farligt avfall
• Verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall
 

Hur påverkas min verksamhet?

Är du användare av Kubicom och nyfiken på hur du ska gå tillväga? Ta kontakt med oss! Kubicom håller i dagsläget på att utveckla en funktionalitet som gör det möjligt för dig att sköta rapporteringen av farligt avfall direkt i appen. 
 
 
Läs mer om det nya kravet HÄR