Stockholms Stad

I miljöprojektet för Norra Djurgårdsstaden är Kubicom systemleverantör för Stockholm Stad och kommer att vara spindeln i nätet för att både få in och hantera miljödata. Det masslogistikcenter som byggts upp i projektet och där Kubicom är stadens system för att ta emot, godkänna och skapa spårbarhet på massor och avfall har rönt mycket uppmärksamhet.

Totalt handlar det om 8 olika integrationer från underleverantörer som ska skicka data till Kubicomsystemet  som automatiserat sammanställer rapporter och jämför utfallet mot uppställda mål. Genom Kubicom, som dessutom är anpassat för BEAst standard, uppnås nu full spårbarhet på all data som t ex kommer in från sortering och alla transporter.