Kubicom lanserar full integration mot Fortnox

Kubicom är en digital plattform för hantering av maskin-, transport- och installationsarbeten. Systemet används inom bygg och anläggning samt för infratekprojekt. Tjänsten underlättar för både beställare och leverantörer att få överblick över pågående och utförda uppdrag genom att erbjuda digitala följesedlar och projektuppföljning. Kubicom är anpassad till internationella standarder och BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard).
 
Fortnox är leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för småföretagare. Fortnox erbjuder i sin plattform ett brett utbud av tjänster, bland annat redovisning, fakturering, tidredovisning och löneadministration.
 
Nu kopplas Kubicom samman med Fortnox. Kopplingen innebär att Kubicom tar ännu ett steg i att erbjuda ett komplett digitalt ekosystem av byggrelaterade tjänster och innebär i praktiken att allt arbete som rapporteras vid tex schaktning eller transportering, sammanställs automatiskt i Kubicom och skickas enkelt vidare till Fortnox för fakturering och bokföring.
 
-Hanteringen av följesedlar utförs idag till stor del för hand och på papper vilket skapar merarbete och problem vid uppföljning. Genom att standardisera och digitalisera denna process skapar vi ett effektivt och spårbart arbetsflöde och minskar administrationen för både beställare och leverantörer. Samtidigt skapas förutsättningar för digital rapportering till myndigheter vilket nu allt oftare  kravställs, säger Atle Andersen, VD på Kubicom.