Så använder du Exportmallar i Kubicom

Använder du dig ofta av excelexporten i Kubicom? Då kommer våra nya mallar att passa dig som handen i handsken! Nu lanserar Kubicom “Exportmallar”, en funktion som kommer att spara dig värdefull tid och förbättra tillgängligheten i det innehåll du skapar.

 
Med färdiga Excelmallar kommer du att öka effektiviteten, bland annat eftersom du aldrig behöver börja om från början. När man arbetar i excel är det lätt hänt att man glömmer en kolumn, råkar trycka fel eller att man missat redigera en rubrik. Med färdiga mallar minskar risken för misstag och du kan istället lägga tiden på det som är värdefullt för dig. Är du nyfiken på hur man gör? Det är busenkelt!
 
 
Såhär gör du:

1.  Gå till inställningar i Kubicom.
2. Tryck på “Export” i toppmenyn.
3. Tryck på “Lägg till” och välj vilken data du vill ha i mallen.
4. Välj ett passande namn och tryck på “Spara”.
5. Klart! Nu finns din mall tillgänglig nästa gång du exporterar.

 

Har du frågor om mallarna? Hör av dig till oss på info@kubicom.se