Kubicoms system för miljöredovisning tar fart!

I veckan startade Stockholms Stad ett spännande miljöhanteringsprojekt för Norra Djurgårdsstaden. I projektet är Kubicom systemleverantör för Stockholm Stad och kommer att vara spindeln i nätet för att både få in och hantera miljödata.

 

Kubicom har valts till systemleverantör i projektet och uppgiften är att samla in miljödata från projektets samtliga underleverantörer kopplat till massahantering. Totalt handlar det om 8 olika integrationer från underleverantörer som ska skicka data till Kubicomsystemet  som automatiserat sammanställer rapporter och jämför utfallet mot uppställda mål.


Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser
och är ett utpekat hållbarhetsprofilområde för Stockholms stad.


För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg.
Genom Kubicomsystemet, som dessutom är anpassat för BEAst standard, uppnås nu full spårbarhet på all data som t ex kommer in från sortering och alla transporter.


– Det är fantastiskt spännande att piloten nu är i rullning. I projektet
kommer vår tekniska plattform avsevärt förenkla insamling av data men också vara med och bidra till viktiga insikter kring miljöpåverkan av transporter, säger Håkan Johansson, Produktchef på Kubicom och teknisk projektledare för integrationsarbetet med Stockholms Stad.


Läs mer om projekt Norra Djurgårdsstaden 
HÄR.