Så kan du enkelt klimatredovisa till myndigheterna

Du har säkert koll på förra årets kanske största snackis i branschen, nämligen alla nya krav på miljö- och klimatredovisning som kommit från våra myndigheter. Kan det verkligen vara meningen att man ska behöva slå knut på sig själv för att lyckas med all redovisning och samtidigt bedriva en lönsam verksamhet? Det tyckte inte vi på Kubicom, så vi tog fram ett enkelt sätt att samla in den data du behöver för att göra din klimatredovisning.

 
Lagen om klimatdeklarationer för byggnader började gälla den 1 januari 2022, vilket innebär att man beräknar byggnadens förväntade klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp i bygg- och anläggningsskedet. I deklarationen ska du redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser från första spadtaget tills byggnaden står klar och syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggandet.
 
I Kubicomsystemet har det utvecklats en funktion för automatisk insamling av klimatpåverkande data från transporter, material och avfall. Genom att använda systemet förenklar du din klimatredovisning både internt och externt till myndigheter. Samtidigt kan du använda Kubicom för att få koll på framdrift och ekonomi i projekten.
 
– Förutom data till din klimatdeklaration samlar appen även in ekonomisk data i dina projekt. Vi kartlägger och spårar all data från transporter av material och massor samt registrerar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp under hela byggprocessen. Detta underlättar för dig när du klimatredovisar till myndigheter, säger Atle Andersen, VD på Kubicom.
 
Har du frågor om klimatredovisning i Kubicom, eller är du nyfiken på vilka andra funktioner i Kubicom som kan underlätta för din verksamhet? Kontakta oss här >