Tre arbetsprocesser som kan förbättras med ett digitalt projekthanteringsverktyg

Digitalisering handlar om att underlätta det dagliga arbetet, men också om att ta tillvara på sina resurser och framtidssäkra sin verksamhet. Genom att digitalisera flera processer i arbetet kan du förbättra och effektivisera dina arbetsflöden och rutiner. Många tidskrävande arbetsuppgifter kan helt eller delvis plockas bort, vilket skapar tid för arbete som gör nytta för verksamheten. Häng med när vi berättar om tre arbetsprocesser som kan förbättras med ett digitalt projekthanteringsverktyg!

 

Kommunikation

I bygg- och anläggningsbranschen är fungerande kommunikation en av de viktigaste aspekterna då arbetet på en byggarbetsplats är komplext, innefattar många aktörer och ofta sker under tidspress. Att använda sig av effektiva kommunikationskanaler är oerhört viktigt för ett projekts framgång, särskilt i en sådan dynamisk miljö som i ett byggprojekt. En bra app för projekthantering hjälper dig att hantera din kommunikation både med dina kollegor ute i fält, men också med kontoret. Genom att använda verktyget kan du och dina medarbetare enkelt skicka dokument, bilagor och andra viktiga filer till varandra. Ni kan dessutom chatta både i enskilda chatter, men också i större projektkonversationer. All data sparas dessutom i molnet, vilket gör att du alltid kan leta fram det igen.

Fakturering

Genom att integrera ett digitalt projekthanteringsverktyg med ett ekonomisystem kan många steg i arbetsflödet automatiseras. Integrationen fungerar som en brygga mellan faktureringsprogrammet och appen för tidrapportering. Det är en grundläggande del i att skapa mer effektiva arbetsflöden, eftersom att dubbeladministrationen elinimineras samtidigt som det säkerställer både en snabb och korrekt fakturering.

Resurshantering

Ett annat sätt för dig att dra nytta av ett projekthanteringsverktyg är hanteringen av inblandade resurser. Resurser innefattar både materiella resurser i form av råvaror och produkter men även sociala resurser i form av arbetskraft och samarbetspartners. Fordon, utrustning, skicklighet och kunskap är några av de resurser som behövs för att få jobbet gjort. Genom att använda resurserna på ett bra sätt kan du se till att projektet fullföljs och når sina målsättningar. Resursanvändningen kan spåras, analyseras och organiseras och kan dessutom eventuellt komma till nytta för optimering av framtida projekt.

 

Nyfiken på fördelarna med Kubicom? Kontakta oss idag så visar vi dig hur just din verksamhet kan bli effektivare genom att arbeta digitalt!