Stockholms stad

I ett pilotprojekt för Norra Djurgårdsstaden med fokus på miljön är Kubicom systemleverantör för Stockholm Stad och kommer att vara spindeln i nätet för att både få in och hantera miljödata. Det masslogistikcenter som byggts upp i projektet, där Kubicom är stadens system för att administrera och skapa spårbarhet på massor och avfall, har rönt mycket uppmärksamhet. Totalt handlar det om ett tiotal integrationer från underleverantörer som ska skicka data till Kubicomsystemet som sedan sammanställer rapporter och jämför utfallet mot uppställda mål. Genom Kubicom, som dessutom är anpassat för BEAst standard, uppnås nu full spårbarhet på all data som t ex kommer in från sortering och alla transporter.