Kubicoms bränslemodul hjäper dig att få koll på utsläppen

Få full koll inför din klimatdeklarering

Önskar du en enklare vardag med automatisering av tidskrävande administrativa arbetsuppgifter? Genom att digitalisera informationsflödet i ditt byggprojekt får du inte bara en enklare vardag utan även spårbarhet, färre fel och möjlighet till automatisk miljö- och klimatrapportering på köpet.

Med Kubicoms bränslemodul kan du enkelt se varje fordons drifttid, bränsleförbrukning och CO2-påverkan samtidigt som du arbetar med dina ordrar i systemet.
Kubicom tillhandahåller korrekta koldioxidberäkningar genom hela leveranskedjan, vilket ger tillverkare möjlighet att minimera risker och följa rapporteringskrav, vilket gör dig helt förberedd för din klimatdeklarering.


Som en unik digital knytpunkt i entreprenadbrasnchen har vi ett starkt engagemang och ansvar att driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Genom vår molnbaserade plattform möjliggör vi att kostnadseffektivt och med kort ledtid digitalisera manuella moment för dokumentation och datafångst. Vår plattform synliggör avvikelser, ökar medvetenheten och skapar förutsättningar för både effektivisering och reduktion av miljöpåverkan. 

Hur fungerar bränslemodulen?

  1. Kubicom samlar automatiskt in CO2-påverkan från alla lastbilar och entreprenadmaskiner i ditt projekt.

     

  2. Du får i realtid översikt på alla massor som har grävts upp. Kubicom vet hur mycket det är, om det klassat som farligt avfall, vart massorna kommer ifrån och vart de har transporterats.

  3. Kubicom sammanför all denna data på radnivå med övrig information om framdrift och kostnad i byggprojektet.

  4. Du kan via Kubicom skicka denna data hela vägen från underleverantör och entreprenör upp till byggherre/beställare och inom kort hela vägen till Trafikverket för statistikinsamling.

Så kommer du igång

Tryck på knappen nedan för att komma igång med Kubicom eller komma i kontakt med oss för att få mer information, vi ser fram emot att höra från dig!