admin

GRK Infra

Kubicom har av GRK Infra valts till systemleverantör I Trafikverkets utvecklingsfrämjande pilotprojekt med fokus på koldioxidreducering. Projektet startar hösten 2021 och skall färdigställas hösten 2022.

Läs mer