DEL 3: Så går digitaliseringsprocessen till i praktiken – PEAB Drift och underhåll berättar

Det här är en del i artikelserien ”Därför ska du digitalisera din verksamhet och så går du tillväga” som publiceras i fyra delar under juli månad. Artiklarna innehåller inspiration, tips och konkreta råd till dig som går i tankarna om att digitalisera din verksamhet. Avnjutes lika bra på lunchrasten, som i hängmattan på sommarstället.

 

Varför, anser andra, att ett digitalt arbetssätt är rätt väg att gå? Och på vilka sätt underlättar det för de som redan kommit igång? Bengt från PEAB drift och underhåll berättar!

 

Anser du att bygg- och anläggningsbranschen har ett föråldrat administrationssystem jämfört med andra branscher?

PEAB arbetar till stor del digitalt och är troligtvis längre fram än andra bolag när det gäller digitalisering. Vi använde oss mycket av papper i början, det gick dock aldrig att beta av högarna utan de bara växte för varje dag. Efter att vi börjat använda digitala verktyg har dessa högar krympt väsentligt.

Genom att digitalisera dina transportsedlar sparar du både tid, pengar och administration. Genom ett par knapptryckningar i mobilen kan maskinisten eller föraren fylla i exempelvis timmar, material eller ÄTA samt komplettera med eventuell kommentar och bild. På så sätt samlas alla transportsedlar digitalt på nolltid och eventuella frågor från din kund uppmärksammas tidigare.

 

Finns det administrativa delar som känns överflödiga och tar onödigt lång tid?

Det blir mycket ”dubbelarbete”. Exempelvis när det kommer till arbetsmiljöplan och kontrakt där allt som ska sammanfattas digitalt ändå skrivs ut. Därefter scannar man in det igen, istället för att göra allt digitalt. De entreprenör som inte använder sig av digitala tjänster skriver i dagbok med penna och scannar in och skickar till oss varje vecka. Det hade underlättat om alla arbetar på samma sätt.

 

Hur stor koll har ni på vad ni faktiskt betalar för?

Det kan ibland vara svårt att följa upp utförda arbeten, det är alltid något som man får jaga. Ibland är det svårt för entreprenörerna att komma ihåg vad som hänt på arbetsplatsen för en lång tid sedan, då är det svårt att följa upp. Detta handlar naturligtvis lite om hur duktig man är själv på att föra anteckningar och ligga i fas. Men det finns bättre och smidigare sätt att sköta detta, exempelvis genom Kubicom.

 

Vilka fördelar ser ni med Kubicom?

Vi ser fördelarna i att vi får tillbaka uppdragen direkt efter utfört arbete och kan godkänna arbetet med en gång. Vi lägger en order och sedan löper det på, ingenting faller mellan stolarna eftersom att allt sparas. Det är dessutom väldigt enkelt.

 

Hur ser du på branschens framtid gällande digitalisering?

Jag är optimistiskt. Det behövs i vår bransch precis som i alla andra branscher. Men det gäller att lägga fram det på ett sätt att det sväljs, av både den äldre och yngre generationen. Om alla våra underleverantörer hade använt ett och samma digitala verktyg så hade det varit kanon. På sikt kommer det att underlätta när alla använder samma.