Så får du tillgång till ett nytt leverantörsregister – kostnadsfritt

Att som beställare av maskin- och transportresurser få tag i leverantörer, i framförallt nya geografiska områden, är inte alltid det lättaste. Genom att kostnadsfritt skapa ett konto i Kubicom kan du skicka ut förfrågningar eller använda projekthanteringsverktyget som finns i plattformen utan kostnad eller extra arbete.

 

Tillgång till över 500 resurser

Genom att skicka en öppen förfrågan via Kubicom träffas alla leverantörer inom det geografiska område du själv väljer. Leverantörerna kan därefter välja att svara på förfrågan eller att inte göra det. De leverantörer som svarar kan lämna pris och specificera eventuella förutsättningar för utförandet av uppdraget. Du som beställare väljer därefter själv vem eller vilka som ska få utföra uppdraget. 

 

Kostnadsfri användning för beställare av maskin- och transportresurser

Att använda Kubicom som beställare är kostnadsfritt. Du kan alltså skapa ett beställarkonto, skicka ut förfrågningar till leverantörer i Kubicoms nätverk samt använda projekthanteringsverktyget i din dagliga verksamhet. Att ta emot dagliga rapporter från dina leverantörer kostar inte heller något. Kubicom tar istället ut en avgift för leverantören på 3,5% av det fakturerade beloppet till kund – för alla uppdrag som förmedlas via Kubicom. 

 

Har du några funderingar om Kubicom eller vill skapa ett konto? Kontakta oss på info@kubicom.se så hjälper vi dig!